Škoda Auto startuje Výzkum dopravní bezpečnosti

Škoda Auto startuje Výzkum dopravní bezpečnosti

Projekt je zaměřen na výzkum vozidel při reálných dopravních nehodách. Získané poznatky pak budou přímo aplikovány do vývoje automobilů Škoda.

Škoda Auto ve spolupráci s Policii ČR, Hasičským záchranným sborem ČR a dalšími zainteresovanými složkami ministerstva vnitra, dopravy a zdravotnictví startuje nový projekt  s názvem Výzkum dopravní bezpečnosti. V rámci projektu se speciálně zřízený výzkumný tým útvaru Technického vývoje Škoda Auto zaměří na analýzu reálných dopravních nehod vozů Škoda ze současné modelové nabídky automobilky.

Získané poznatky budou spolu s informacemi zjištěnými během standardních nárazových zkoušek sloužit k dalšímu zlepšování aktivní i pasivní bezpečnosti současně vyráběných i nově vyvíjených automobilů. Při realizaci projektu se vycházelo z velice dobrých zkušeností a z metodiky značek VW a Audi, které na německých silnicích provádějí obdobný výzkum již několik let. » více